Sứ mệnh – Tầm nhìn

Sứ mệnh của Khối Giáo dục FPT (FPT Education) là cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.

Tầm nhìn của Khối Gáo dục FPT là iGSM – [Industry Relevant – Global – Smart Education – Mega]. Theo đó, FE sẽ là hệ thống Industry Relevant Education – hệ thống đào tạo sinh ra trong lòng doanh nghiệp, đào tạo định hướng doanh nghiệp, và sản phẩm là những gì xã hội cần, doanh nghiêp cần, công nghiệp cần. Khối Giáo dục FPT đặt mục tiêu trở thành Mega University, triển khai Smart Education để nâng cao chất lượng cùng phương thức dạy và học, đến năm 2020 FPT sẽ có 100 ngàn học sinh – sinh viên, trong đó sinh viên nước ngoài chiếm 15% và các khối đào tạo dựa trên công nghệ giáo dục tiến tiến.

Sự khác biệt của Khối Giáo dục FPT là đổi mới sáng tạo, đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp CNTT, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu – triển khai và các công nghệ hiện đại nhất.

iGSM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s